Responsive Ads Here

Padilah sholat taraweh malem ka 11 sampe ka 15Fadilah sholat taraweh nomer ka 11 nepi ka 15

  • Fadilah sholat taraweh malem ka sabelas
  
وفى الليلة الحادية عشرة يخرج من الدنيا كيوم ولد من بطن امه
  
Wa fillailatil haadiyati 'asyaroh yukhroju minaddunya kayaumi waladim min bathni ummihi
Hartosna sing saha wae jalmi anu taraweh dina wengi ka sabelas maka eta jalmi dikaluarkeun ti alam dunya saperti waktu dilahirkeun tina rahim ibuna, dina pada bersih tina dosa perdosa

  •  Fadilah sholat taraweh malem ka dua belas

وفى الليلة الثانية عشرة  جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر
Wa fillailatits tsaaniyati 'asyaroh jaa a yaumal qiyaamati wa wajhuhu kal qomari lailatal badri

Hartosna sing saha wae jalmi anu taraweh dina wengian ka dua belas maka dimana datang poe qiyamah wajahna eta jalmi saperti bulan dina malem purnama dina pada bercahayana.

  • Fadilah sholat taraweh malem ka tilu belas
  
وَفى الليلة الثالثة عشرة  جاء يوم القيامة امنا من كل سوء
Wa fillailatits tsaalitsati 'asyaroh jaa a yaumal qiyaamati aa minan min kulli suu in

Hartosna sing saha wae jalmi anu taraweh dina wengian ka tilu belas maka dimana datang poe qiyamah maka eta jalmi bakal salamet tina satiap kagorengan

 Fadilah sholat taraweh malem ka opat belas


وفى الليلة الرابعة عشرة  جائت الملائكة يشهدون له انه قد صلى التراويح فلايحاسبه الله يوم القيامة

Wa fillailatir roobi'ati 'asyaroh, jaaatil malaaikatu yasyhaduuna lahu annahuu qod shollat taroowiiha falaa yuhaasibuhul loohi yaumal qiyaamati

hartosna
 sing saha jalmi anu taraweh dina wengi ka opat belas, maka malaikat jadi saksi kana solat tarawehna eta jalmi, sahingga bilamana datang poe qiyaamah maka eta jalmi moal dihisab
  • Fadilah sholat taraweh malem ka lima belas
  

وفى الليلة الخامشة عشرة تصلى عليه الملائكة وحملة العرش والكرسى

Wa fillailatil khoomisyati 'asyaroh tushollii 'alaihil malaaikatu wahamlatul 'arsy walkursi

Hartosna 
sing saha wae jalmi anu taraweh dina wengi ka lima belas maka eta jalmi di du'akeu ku malaikat, kitu deui malaikat anu mangku 'aras sareng kursi ngadu'akeun ka eta jalmi


Catatan : Fadilah hiji kautamaan ti Alloh, hiji pang bubungah ti Alloh, maka dina ibadah tarawehna kudu karena Alloh ntong karena fadilahna


No comments:

Post a Comment